Warsztaty eko-artystyczne „Pasja jest w nas” – 19 II 2017

Spotkanie 1: Mandale czyli sposoby na relaks i uporządkowanie myśli rozpoczęliśmy rozmową: Co to jest mandala? Czemu służy? Potem tworzyliśmy mandale różnymi technikami, krok po kroku. Krok 1: Kolorowanie wzorów kredkami ołówkowymi, pastelami tłustymi, kredkami akwarelowymi; Krok 2: Tworzenie własnych mandali dowolną techniką plastyczną (techniki rysunkowe, malarskie, wycinanka); Krok 3: Układanie mandali z elementów tworzywa przyrodniczego w masie solnej. Zajęciom towarzyszyła relaksująca muzyka

„Pasja jest w nas” to warsztaty rozwijające twórcze myślenie, sprawność manualną i współdziałanie. Dzieci miło spędzają czas w gronie innych osób i uczą się czegoś nowego. Dlaczego warsztaty? Bo dzieci nabywają nowe umiejętności i posługują się różnymi narzędziami oraz przyborami. Dlaczego twórcze? Bo pozwalają na kierowanie własną aktywnością podczas poznawania różnych technik plastycznych oraz otwierają dziecięce umysły na nietypowe wykorzystanie znanych materiałów. Dlaczego eko? Ponieważ w znacznej mierze wykorzystujemy naturalne tworzywo, a także dajemy drugie życie odpadom, chroniąc tym samym zasoby naturalne. Program zajęć jest nieznacznie modyfikowany wg zainteresowań grupy.