Terenowy spacer fotograficzny 21.03.2021

Po przerwie wracamy do działań. Wszystkie wydarzenia organizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.